Jak vybíráme umělce

Výběr

Chceme, aby náš výběr skutečně reflektoval současnou českou uměleckou scénu.

Vybíráme žijící umělce převážně mladší a střední malířské generace.

Umělci, se kterými navazujeme spolupráci:

- absolvovali AVU, UMPRUM nebo podobný typ akademického výtvarného vzdělání 

- výtvarnému umění se věnují dlouhodobě a uměleckou činností se živí

- spolupracují s předními kurátory

- svou práci podrobují odborné kritice, jsou laureáti nebo finalisté výtvarných cen, účastní se významných uměleckých sympozií

- vydávají monografie, katalogy, jsou zastoupeni ve výtvarných publikacích

- aktivně a hojně vystavují v uznávaných galeriích v ČR a v zahraničí 

- jsou zastoupení ve sbírkách soukromých sběratelů i veřejných institucí

100ks spolupracuje s renomovanými kurátory současného umění, kteří dlouhodobě sledují umělce více generací a svou prací kvalifikovaně informují veřejnost o stavu současné malby a výtvarného umění.

Kurátorka českého umění

Karina Kottová

Karina Kottová (1984) je kurátorka a teoretička současného umění. Od roku 2007 působí jako kurátorka, edukátorka nebo ředitelka v předních českých uměleckých institucích. Od roku 2010 kurátorsky připravila více než 60 výstav v českých i zahraničních galeriích a muzeích, například v New Yorku, Washingtonu D.C., Berlíně, Helsinkách, nizozemském Diepenheimu nebo polském Gdaňsku. V roce 2019 v nakladatelství Display vydala monografii Instituce a divák. Je absolventkou bakalářského programu Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK, magisterského studia v programu Arts and Heritage: Policy, Management and Education na Universiteit Maastricht a doktorského programu Teorie a dějiny umění na FF MU. Absolvovala Fulbright-Masaryk výzkumný pobyt v organizaci Elizabeth Foundation for the Arts v New Yorku, Curatorial Program for Research v Jižní Americe ad. 

Kurátorka českého umění

Kristýna Jirátová

Kristýna Jirátová (1985) vystudovala obor Dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 2018 dokončila také doktorské studium. V současné době se věnuje kurátorské, přednáškové a pedagogické činnosti. Úzce je spojena s plzeňským kulturním prostorem DEPO2015, na jehož vzniku se podílela jako členka týmu Plzně 2015 – Evropského hlavního města kultury, a kde uspořádala celou řadu uměleckých a tematických výstav. Od roku 2020 je kurátorkou plzeňského street artového festivalu WALLZ. Jako externí kurátorka připravuje výstavy pro různé státní i soukromé instituce. Jejím prozatím největším projektem byla výstava Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, která získala třetí místo Ceny Gloria musaealis 2021. Již řadu let přednáší pro veřejnost v rámci cyklů přednášek z historie umění ve Winternitzově vile v Praze a od roku 2022 učí dějiny umění na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze.

Kurátor českého umění

Petr Vaňous

Mgr. Petr Vaňous, Ph.D. (1975), český historik umění, výtvarný teoretik, kritik a kurátor výstav. Věnuje se vztahu tradičních výtvarných médií (především malířství a kresby) k novým vizuálním trendům a monitoringu proměny malby a kresby v podmínkách informační společnosti a všeobecně rozšířených nových médií. Je autorem řady výstavních projektů a knih o současném umění.

Více o něm najdete třeba na Wikipedii

Kurátorka slovenského umění

Silvia L. Čúzyová

Historička umění a nezávislá kurátorka. Magisterské studium v oboru dějiny umění a kultury absolvovala na Filozofické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě. Titul PhD. získala na Katedře teorie a dějin umění Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Na VŠVU působila i jako ředitelka Galerie Medium a byla vědeckou pracovnicí Centra výzkumu VŠVU. Aktuálně přednáší také na Trnavské univerzitě, recenzuje, publikuje, spolupracuje na autorských výstavách jak doma, tak i v zahraničí. Specializuje se na dějiny a teorii moderního a současného vizuálního umění a na historii i současnost kritiky umění. Je členkou slovenské sekce AICA (Mezinárodní asociace výtvarných kritiků).

Kurátor polského umění

Jacek Sosnowski

Jacek Sosnowski – kurátor, od roku 2007 vede galerii Propaganda ve Varšavě. V roce 2023 byl kurátorem polského pavilonu na 18. Bienále architektury v Benátkách. Je spoluorganizátorem Warsaw Gallery Weekend a zakladatelem organizace Tut.

Kurátor polského umění

Piotr Sikora

Piotr Sikora – (narozen 1986 v Krakově). Nezávislý kurátor současného umění. Ve své kurátorské praxi se inspiruje saunováním, smaženým sýrem, mykologií a trapností. Rád rozebírá velké pompézní příběhy na malé spekulativní vyprávění. Po mnoho let vedl umělecké rezidence v pražském MeetFactory, kde mimo jiné realizoval výstavy jako “Český papež” nebo “Slovanský dřep jako zdroj utrpení” a projekty “The New Dictionary of Old Ideas” a “Other Edges”. Vychovává dva syny a obsesivně jezdí na kole. (foto: Viktorie Macanova)