Jak vybíráme umělce

Chceme, aby náš výběr skutečně reflektoval současnou českou uměleckou scénu.

Vybíráme žijící umělce převážně mladší a střední malířské generace.

Umělci, se kterými navazujeme spolupráci:

  • absolvovali AVU, UMPRUM nebo podobný typ akademického výtvarného vzdělání 
  • výtvarnému umění se věnují dlouhodobě a uměleckou činností se živí
  • spolupracují s předními kurátory
  • svou práci podrobují odborné kritice, jsou laureáti nebo finalisté výtvarných cen, účastní se významných uměleckých sympozií
  • vydávají monografie, katalogy, jsou zastoupeni ve výtvarných publikacích
  • aktivně a hojně vystavují v uznávaných galeriích v ČR a v zahraničí 
  • jsou zastoupení ve sbírkách soukromých sběratelů i veřejných institucí

100ks spolupracuje s renomovanými kurátory současného umění, kteří dlouhodobě sledují umělce více generací a svou prací kvalifikovaně informují veřejnost o stavu současné malby a výtvarného umění.

Kurátoři

Košík (0)

Zatím se v košíku nic nenachází.