Tomáš Tichý

Tomáš Tichý (nar. 1984), absolvoval v l. 2005 – 2011 AVU v Praze (Ateliér Restaurování, Škola prof. Karla Strettiho)

Autor hledá a nachází nové možnosti toho, jak prostřednictvím statického obrazu a jeho výrazových inovací zachytit nestabilitu a pomíjivost spotřební vizuality a jak odhalit její četná podprahová sdělení. Poukazuje na chyby v matrixu, které demaskují odvrácenou stranu retušovaného světa. Malířské založení Tomáše Tichého je v mnohém polemické. Ve své práci uplatňuje kritické postupy a etické principy, na jejichž pozadí zpřítomňuje určité rozporné rysy společenského statusu quo. Jeho malířský pohled lze označit za diagnostický. 

Petr Vaňous